Veileder ved kjøp av vinduer og dører

Skal du kjøpe vinduer eller ytterdører? Enten som til deg selv eller på vegne av noen andre i et prosjekt? Denne siden hjelper deg til å gjøre et trygt og godt kjøp du vil være fornøyd med i mange år.

Trenger du et vindu til en utebod er “løp og kjøp” kanskje det du trenger for å få jobben gjort, men trenger du vinduer eller ytterdører til et borettslag, en hel enebolig eller større bygninger er fallhøyden ved å kjøpe feil mye større.

Finn ditt behov

Når du skal velge vindu eller ytterdør må du vite noe om hvordan produktet skal brukes, samt hvilke krav og ønsker sluttbruker har. Er du selv sluttbruker kan du kartlegge behovet ditt selv, men skal du handle på vegne av noen andre må du involvere din kunde i denne behovskartleggingen.

Behovskartleggingen vil avdekke hvor og hvordan produktet skal brukes, samt om det er særskilte krav eller ønsker knyttet til det aktuelle prosjektet.

Visste du at:

  • Vinduer og ytterdører er det vi kaller byggevarer.
  • Byggevarer er underlagt egne regler for hvordan de produseres, selges og brukes.
  • Det er fullt mulig (og lovlig!) å selge og kjøpe vinduer som ikke tåler å stå ute i norsk vær og klima.

Behovskartlegging

1. Hva slags bygning er det?

Type bygning og forutsatt bruk styrer i stor grad hvilke krav som stilles på tilgjengelighet og universell utforming. Det er for eksempel ulike krav til kontorer, restauranter og boliger.

2. Hva er forutsatt eller forventet bruk av bygningen? 

Forutsatt bruk styrer i stor grad hvilket kvalitetsnivå som bør velges. Forventet bruk og slitasje er eksempelvis høyere for et fengsel enn for en hytte.

3. Er bygningen oppvarmet

De fleste bygninger er oppvarmet og underlagt energikrav, men vinduer og dører brukes også i uoppvarmede bygninger uten slike krav eller bygninger med redusert oppvarmingsbehov.

4. Ligger bygningen værutsatt til?

Er bygningen utsatt for mye vind, regn, salt e.l. må du vurdere om du trenger noe mer enn minimumsløsningen for å få en varig god løsning.

5. Er det spesifikke krav eller ønsker til solskjerming, støy, brannsikkerhet, e.l.?

Der det er krav eller ønsker til lyd-, brann- og strålingsegenskaper er denne dokumentasjonen svært viktig hvis resultatet skal bli bra. Har du ikke slike krav eller ønsker er er det færre ting å tenke på.

Betilling av vinduer

Hvis du tenker å bestille vinduer eller ytterdører gjennom en profesjonell part, trenger du ikke vite alt om vinduer og ytterdører. Kan du svare på spørsmålene over, ligger alt til rette for et godt. Les mer om hvordan du kan bestille vinduer gjennom en profesjonell part nedenfor.

Hvis du skal velge og kjøpe vinduer eller ytterdører på vegne av noen andre, trenger du i tillegg til svarene på spørsmålene over å vite litt om hvilke krav som gjelder og hvilken produktdokumentasjon du skal se etter. Dette kan du lese mer om her.

Hvis bestillingen du har fått i tillegg henviser til Veiledning til NS-EN 14351-1, har du gode muligheter til å enkelt innfri kundens ønsker om et problemfritt kjøp.

Bestille gjennom profesjonell part

En enkel måte å bestille vinduer eller ytterdører på er å kreve NDVK-godkjenning for produktene du skal kjøpe. NDVK-regelverket sikrer at vinduene tilfredsstiller de viktigste norske kravene for boliger eller andre oppvarmede bygninger uten spesielle brukerkrav.

Merk at krav til bruk i tilgjengelig boenhet eller ved universell utforming osv. ikke er omfattet av NDVK-godkjenningen. Dette kan legge føringer for hva slags åpningsfunksjon vinduer kan ha.  

Har du spesielle behov for lydisolasjon, brannmostand, solskjerming e.l. må også dette vurderes utover NDVK-godkjenningen.

Nyttige lenker

  • Krav til CE-merking
  • Byggevareforskriften
  • Standard Norge