Om oss

Norsk dør- og vinduskontroll – NDVK – er en frivillig kontroll- og godkjenningsordning for produsenter av vinduer og ytterdører. Ordningen er åpen for både norske og utenlandske produsenter. NDVK er eid og drevet av bransjen selv.

Juridisk er NDVK organisert som en medlemsforening der dør- og vindusprodusenter er medlemmer. For å bli medlem må produsenten delta i kontrollordningen. Foreningen har et styre som består av representanter fra medlemmene.

Daglig drift er satt bort til et sekretariat som håndterer godkjenningen. Bransjeforeningen Norske Trevarer har sekretariatet for NDVK i dag.

Fakta om NDVK

  • Etablert 1974
  • 41 medlemmer per 1. januar 2022

Om kontrollen

Kontrollen består av to deler, en produksjonskontroll og en produktkontroll.

Produksjonskontrollen utføres ved årlig inspeksjon av fabrikkene. Denne utføres av SINTEF, KIWA Teknologisk institutt eller Treteknisk institutt.

Produktkontrollen består av kontrollprøving av produkter og utføres av akkrediterte laboratorier.

Kravene til godkjenning er i samsvar med SINTEFs krav til vinduer og ytterdører.

Hvilke egenskaper kontrolleres?

  • Varmegjennomgang (U-verdi)
  • Lufttetthet
  • Regntetthet