Regler for godkjenning

NDVK gjennomfører en todelt kontroll. Den ene fokuserer på selve produksjonen av vinduer og ytterdører, og den andre på produktkvaliteten til utvalgte produkter. 

Kjøper du NDVK-merkede vinduer kan du være trygg på at de er egnet for bruk i de aller fleste oppvarmede bygninger i Norge. 

Produksjonskontrollen

Produsenter av vinduer og ytterdører skal ha tilstrekkelig kontroll på egen produksjon slik at alle produkter som leveres har den kvaliteten produsenten sier de har. 

NDVK utfører en tredjepartskontroll av produsentens egne fabrikkproduksjonskontroll. Dette er et krav NDVK stiller for å sikre at NDVK-godkjente vinduer produseres med fagmessig god og stabil kvalitet. 

Produksjonskontrollen gjennomfører stikkprøvekontroll av hvordan produsenten har kontroll på trekvalitet, produksjonskvalitet, oppfølging av kundeklager osv. 

Kontrollprøving

Minst halvparten av de standardproduktene dør- eller vindusprodusenten selger i Norge skal være omfattet av kontrollprøvingen. Dette er en kontroll utover det som kreves for CE-merking og dokumentasjon i den forstand at den gjentas hvert annet år for å bekrefte at produktet overholder det produsenten sier. 

NDVK kontrollerer luftlekkasje, regntetthet og beregning av U-verdi for vinduet.