Godkjente vinduer og dører

Nedenfor finner du den offisielle listen over produsenter med gyldig godkjenning.

Godkjenningsdokumenter distribuert gjennom andre kanaler kan være utløpt eller trukket tilbake, derfor er det god skikk å alltid sjekke denne listen om produktet du er interessert i er inkludert i listen.

Nummeret i “firkanten” er et unikt sertifikatnummer, og har ingenting å si for kvalitet eller andre forhold.


ARBO Windows

Innehaver: SIA “ARBO Windows”

 • 76/105 Top Swing
 • 76/105 Side Hung, one 2 sash with impost
 • IV78 Tilt-and-turn windows
 • FIX
 • 76/105 Balcony door
 • IV68 Sliding door

Bindalsbruket AS

Innehaver: Bindalsbruket AS

Godkjente produkter:

 • Ytterdør, utadslående

Bykle Vindu AS

Innehaver: Bykle vindu AS

 • Isokitt/Bykle Energi Design – utadslående sidesving
 • Isokitt/Bykle Energi Design – utadslående side-/topphengsla vindu
 • Isokitt/Bykle Energi Design – innadslående vippe-dreie-vindu
 • Bykle kobla – utadslående side-/topphengsla vindu


Drutex PVC windows

Innehaver: Drutex S.A.

 • IGLO 5 Windows
 • IGLO 5 Classic Windows
 • IGLO Energy Windows
 • IGLO Energy Classic Windows

Dudek windows

Innehaver: Dudek H & H Sp. J.

 • Top Swing Window
 • Opus Top Swing Window
 • Balcony Door

Dørfabrikken Vatnestrøm AS

Innehaver: Dørfabrikken Vatnestrøm AS

 • Utadslående balkongdør
 • Utadslående ytterdør

Frekhaug Vinduet AS

Innehaver: Frekhaug Vinduet AS

 • Toppsving (Lyssand)
 • Sidehengslet (Frekhaug/Lyssand)
 • Fastkarm (Frekhaug/Lyssand)
 • Balkongdør (Frekhaug/Lyssand)

Førre

Innehaver: Førre Trevarefabrikk AS

 • Toppsvingvindu
 • Topp-/Sidehengslet vindu
 • Fastkarmvindu
 • Utadslående terrassedør

Gilje Door AS

Innehaver: Gilje Door AS

 • Ytterdør, utadslående

Gilje Tre AS

Innehaver: Gilje Tre AS

 • Toppsving Basic og eXtra
 • Topp-/Sidehengslet Basic
 • Innadslående eXtra
 • Fastkarm Basic og eXtra
 • Balkongdør Basic

H-vinduet+

Innehaver: H-fasader Stette AS

 • H-vinduet+ TS 70 og TS 90
 • H-vinduet+ Softline 70
 • H-karmen+

H-vinduet Bauge AS

Innehaver: H-vinduet Bauge AS

 • H-vinduet toppsving
 • H-vinduet fastkarm
 • H-balkongdør

H-vinduet Fjerdingstad AS

Innehaver: H-vinduet Fjerdingstad

 • H-vinduet toppsving
 • H-vinduet sidesving
 • H-vinduet sidehengslet
 • H-vinduet fastkarm

H-vinduet Magnor AS

Innehaver: H-vinduet Magnor AS

 • Toppsvingvindu
 • Innadslående
 • Fastkarm

Krone Vinduer A/S

Innehaver: Krone Vinduer A/S

 • COto62 Toppsving/toppstyrt vindu
 • COto62 Innadslående dreie-vippe-vindu
 • COto62 Utadslående terrassedør
 • COto62 Innadslående terrassedør
 • COto62 Utadslående fasadedør
 • COto62 Innadslående fasadedør

Lian Vinduer AS

Innehaver: Lian Vinduer AS

 • Systemvindu
 • Fastvindu
 • Vindusdør
 • Systemdør
 • Skyvedør

Lillerønning Snekkerifabrikk AS

Innehaver: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

 • Toppsving (XTS og XHTS)
 • Sidehengslet (XHS og XHSH)
 • Fastkarm (XFK og XHFK)
 • H-balkongdør (HBD)
 • H-balkongdør (XHBD)

Lyssand

Innehaver: Elitfönster Produktion AB

 • Toppsving tre og tre/alu
 • Sidehengslet tre og tre/alu
 • Fastkarm
 • Balkongdør, utadslående, tre og tre/alu

Løken Trevare AS

Innehaver: Løken Trevare AS

 • Toppsvingvindu
 • Sidesvingvindu
 • Topp-/Sidehengslet vindu
 • Fastkarmvindu

Natre Vinduer AS

Innehaver: Natre Vinduer AS

 • Toppsving Tre og Tre/alu
 • Sidesving Tre og Tre/alu
 • Side- og topphengslet Tre og Tre/alu
 • Innadslående Tre/alu
 • Fastkarm Tre og Tre/alu
 • Balkongdør Tre og Tre/alu
 • Innadslående Balkongdør Tre/alu
 • Heve/skyvedør Tre og Tre/alu

NorDan AS

Innehaver: Nordan AS

 • ND Ntech Toppsving
 • ND Ntech Toppsving Opus
 • ND Ntech Sikkerhetsvindu
 • ND Ntech Fastkarm
 • Utadslående balkongdør
 • Skyvedør

Nordan PVC

Innehaver: UAB Nordan

 • Elegant uPVC vindu
 • Nordline uPVC vindu
 • Arctic uPVC vindu
 • Vision uPVC vindu
 • Prestige uPVC heve/skyvedør

Nordvestvinduet AS

Innehaver: Nordvestvinduet AS

 • Toppsvingvindu
 • Sidehengslet vindu
 • Innadslående vindu
 • Fastkarmvindu
 • Skyvedør

Norgesvinduet Bjørlo AS

Innehaver: Norgesvinduet Bjørlo AS

 • Glidehengslet HGU
 • Balkongdør BDU

Norgesvinduet Svenningdal AS

Innehaver: Norgesvinduet Svenningdal AS

 • Glidehengslet HGU
 • Topp-/Sidehengslet THU/SHU
 • Balkongdør BDU

Norwood Sp. z o.o.

Innehaver: Norwood Sp. z o.o.

 • H-window Top Swing
 • Norwood Tilt-and-turn Window
 • H-Balcony Door
 • Norwood Sliding Door

Profil Sp. z o.o.

Innehaver: Profil Sp. z o.o.

 • Outward opening top-swing window
 • Inward opening window
 • Fixed window
 • Patio door
 • PSK tilt/slide door

Røros dør og vindu

Innehaver: Røros Dører og Vinduer AS

 • Standard Toppsving
 • Original 2-rams, koblet
 • Standard Fastkarm
 • Balkongdør, Standard og Koblet

Stali Windows

Innehaver: SIA “Stali”

 • Top swing window
 • Side hung, two-frame window
 • Inward opening til-and-turn window
 • Outward opening Balcony door
 • GU Lift/slide door

UAB Arlanga Wood

Innehaver: UAB Arlanga Wood

 • Top Turn Window 180
 • Top Hung/Side Hung Window
 • Door Balcony
 • Fixed Light Window

UAB HCTC

Innehaver: UAB HCTC

 • Nord top turn 180
 • Nord sideswing (90 and 180)
 • Nord side/top hung
 • IV 92 inward opening
 • Nord Balcony door

UAB P. Varkojis ir Ko

Innehaver: UAB P. Varkojis ir Ko

 • Scandinavian top-swing
 • Scandinavian top/side hung
 • External door

UAB Sunvila

Innehaver: UAB Sunvila

 • Sidesving
 • Topp-/Sidehengslet
 • Balcony door

UAB Vudesta

Innehaver: UAB Vudesta

 • Scandinavian type Top Swing
 • Scandinavian type Side Swing
 • Scandinavian type Balcony door
 • Scandinavian type External door (outward opening)

Uldal AS

Innehaver: Uldal AS

 • Uldal Toppsving
 • Uldal Side-/Topphengslet
 • Uldal Innadslående
 • Uldal Fastkarm
 • Uldal Balkongdør
 • Uldal Skyvedør

Viljandi-dører

Innehaver: AS Viljandi Aken ja Uks

 • ED62 (VU-T1)
 • ED65 (VU-65)
 • FD14