Om NDVK
Regelverk
Produsenter
Bruk av logo
Søk
Medlemssider
For medlemmer


Regelverk
Regelverk
Regelverket i NDVK inneholder krav til produktene, samt til bedriftens kvalitetssystem.

NDVK stiller krav til at alle produktene skal testes i akkreditert laboratorium, for regntetthet og lufttetthet. I tillegg er det angitt anbefalte verdier for en rekke andre egenskaper i regelverket, men disse er ikke obligatorisk.

Regelverket som beskriver bedriftens kvalitetssystem danner grunnlag for den inspeksjon NDVK gjennomfører årlig hos alle medlemmene.Krav til vinduer og ytterdører

Regler for tildeling av merkerett

Regler for sertifisering og kontrollbesøk
Requirements for doors and windows

Rules for certification and inspection visits
Krav og regelverk
© Norsk Dør- og Vinduskontroll. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27. Postboks 7188, Majorstuen, 0307 OSLO
Tel.: (+47) 977 82 645. E-post: post@ndvk.no