Om NDVK
Regelverk
Produsenter
Bruk av logo
Søk
Medlemssider
For medlemmer


Regelverk
Regelverk
Regelverket i NDVK inneholder krav til produktene, samt til bedriftens kvalitetssystem.

NDVK stiller krav til at alle produktene skal testes i akkreditert laboratorium, for regntetthet og lufttetthet. I tillegg er det angitt anbefalte verdier for en rekke andre egenskaper i regelverket, men disse er ikke obligatorisk.

Regelverket som beskriver bedriftens kvalitetssystem danner grunnlag for den inspeksjon NDVK gjennomfører årlig hos alle medlemmene.

Krav og regelverk
Krav og regelverk
© Norsk Dør- og Vinduskontroll. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27. Postboks 7188, Majorstuen, 0307 OSLO
Tel.: (+47) 942 46 240. E-post: jannis@norsktrevare.no