Om NDVK
Regelverk
Produsenter
Bruk av logo
Søk
Medlemssider
For medlemmer


Om NDVK
Om NDVK

NDVK ble etablert i 1974 og er en frivillig kontrollordning for produsenter av vinduer og ytterdører. Ordningen er åpen for norske og utenlandske produsenter. Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen.

Deretter kontrollprøves de hvert 2. år. Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen.

NDVK stiller krav til: Sertifiserte produkter:
  • Materialer
  • Glass og beslag
  • Lim og trebeskyttelse 
  • Regntetthet
  • Vindtetthet
  • Varmeisolasjon
  • Stabilitet og styrke

Et produkt med NDVK-merke forteller at produktet er testet hos SINTEF Byggforsk eller annet akkreditert laboratorium, etter Europeiske standarder.

I Norge benyttes andre klasser enn i mange andre europeiske land, og produkter merket med NDVK oppfyller de klasser som gjelder i Norge.

Videre forteller merket at produktet kommer fra en produsent som har et godt kvalitetssikringssystem og hvor det foretas årlig inspeksjon av en kontrollør fra enten SINTEF Byggforsk eller KIWA.

 

post@ndvk.no  

Krav og regelverk
© Norsk Dør- og Vinduskontroll. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27. Postboks 7188, Majorstuen, 0307 OSLO
Tel.: (+47) 977 82 645. E-post: post@ndvk.no