Om NDVK
Regelverk
Produsenter
Bruk av logo
Søk
Medlemssider
For medlemmer


Bruk av logo
Bruk av logo
NDVKs logo skal kun brukes av produsentene som er medlem i ordningen. Forhandlere skal vise logoen i markedsføring, kun sammen med produsentnavnet.

NDVKs medlemmer kan bruke NDVK-logoen i sin markedsføring.

Det er krav om at minimum 80% av medlemsbedriftenes produkter skal være testet i henhold til NDVKs regelverk. Det er kun produkter som er testet, og oppført på listen over godkjente produkter, som kan benytte NDVKs merke på produktet.

Eksempel på bruk av logo for forhandler.

 

Krav og regelverk
© Norsk Dør- og Vinduskontroll. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27. Postboks 7188, Majorstuen, 0307 OSLO
Tel.: (+47) 977 82 645. E-post: post@ndvk.no